Vi är klara med spelet.När vi är klara får ta andra figurer och ljud.

Vid ipaden hästälskareren