Idag ska vi titta i tidningar och sedan rita av dem på vitt papper.
Vi har hittat pratbubbla,tankebubbla,skrikbubbla,skrattbubbla,frågebubbla,segbubbla,hendelsebubbla,snabbubbla,berettarbubbla,körbubbla,sjungbubbla och teknikbubbla.
Sedan ska vi redo visa för varandra.
Vid tanjenterna kakan🍪