Vi har pratat om arkitektur. Arkitektur betyder läran och design av byggnader.  Vi har målat rosettfönster. Det största rosettfönstret finns på Uppsala domkyrka. Det fönstret är 7 m.               Av: Linsen 4c

Bilden målad av Lisa