1.Vi ser en naken man  som ligger på en kulle. Vi ser en gubbe i vita kläder och grått skägg och grått hår. 2. Vi tycker inte den här bilden är så intressant. 3. Vi skrattar bara när vi tittar på den. 4. Vi tror den finns i en kyrka.

Av: Axel och Jakob.