Varge par har fått ett konstverk som de fick skriva om. Nu håller vi på med att redovisa vad vi skrivit om våra konstverk. Vi har skrivit om hur de ser ut, vad vi tror bildens syfte är,  färger, kläder, karaktärer, vad vi blir nyfikna på och vilken funktion bilden fyller. De par som inte blev klara förra veckan får fortsätta den här veckan. Det var många som fick jobba med detaljerade konstverk. Det var många som fick konstiga karraktärer och deras bäretelse var intressant. Det var mycket att bäretta om dem. Det här har varit spännande!

Alva och pimyada