Vi ser en liten stad med små hus och en domkyrka, en kraftig buske och en himmel med guloranga prickar som föreställer stjärnor. Man fastnar med blicken på virveln i mitten av natthimlen, färgerna sticker ut och fångas av våra ögon. Bilden är målad i helbild och det som är intressant är att himlen är målat på ett konstigt sätt. Han uppfattade natthimlen såhär från Goghs ögon när han satt på sitt rum på sanatoriet i Saint-Rémy. Vi är nyfikna på varför han målade stjärnorna på just det sättet som han gjorde.

Skriven av Adam & Hattkillen