1. Bild är ett språk

Bild är ett språk och varje dag möts vi av bilder i vår vardag. Bilder har en förmåga att förmedla budskap och vi läser av bilder utan att vi tänker på det. Vi ska nu studera hur bilder är ett språk.

 Powerpoint presentation Bild-är-ett-språk-elever

Bild är ett språk är ett lektionsmaterial från Statens mediaråd.

Arbetsuppgift:

  1. följ uppdragen och skapa utifrån instruktionerna i uppdragen med hjälp av iPad och kameran.
  2. Redovisa uppdragen för varandra.
  3. Vi ger varandra feedback vid redovisning med hjälp av två stjärnor och en önskan.

 

Tema av Anders Norén