3. Variabel

En variabel är ett viktigt värde eller uppgifter som sparas. Kommer ni ihåg spelet Fånga katten? Där fick du poäng när du träffade katten och minus poäng när du träffade scenen. Det fick du genom att spelet hade en variabel som gav dig poäng.

 

Visa sprit från scratch i foto

 

 

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppen algoritm och variabel.

Förmågan att lösa problem.

Förmågan att kunna pröva och ompröva.

Förmågan att kunna välja olika strategier för att lösa problem.

Tema av Anders Norén