Förproduktion d l II

Nu ska vi bekanta oss med hur allt startade. Vem var den första programmeraren? Hon hette Ada Lovelace och levde i London på 1800-talets första halva. Ada var arbetade på skisser på en analytisk maskin tillsammans med Charles Babbage.

Presentation av Ada Lovelace

Dataprogram behöver instruktioner för att något ska hända.

Arbetsuppgifter:

  1. gör en instruktion så att du kan ta dig från A till B på spelplanen.
  2. skriv ner din instruktion
  3. testa din klasskompis

 

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppen algoritm och programmering.

Förmågan att lösa problem.

Förmågan att kunna pröva och ompröva.

Förmågan att kunna välja olika strategier för att lösa problem.

Tema av Anders Norén