Kirsty Mitchell

Kirsty Mitchell är fotografisk konstnär och lever i England. Under 7 år arbetade hon med bilder som blev projektet The Wonderland. I fotografierna möter vi sagan och fantasinsvärld, en värld som Kirsty ofta besökte som barn genom sin mamma som var litteraturlärare.

Arbetsuppgift:

  1. Titta på ert foto
  2. Skapa ett blogginlägg
  3. Arbeta med bildanalys utifrån modellen

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Förmågan att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas.

Förmågan att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppen bildanalys.


Kirsty Mitchells egen hemsida


Tema av Anders Norén