Förproduktion

Under arbetsområdet Konst medeltiden ska vi bekanta oss med och studera arkitektur och konst under medeltiden och starten på stilartsbeskrivningen renässansen, år 1000-15000. Vi startar med den gotiska arkitekturen för att sen bekanta oss med konstnärer så som Leonardo da Vinci, Michelangelo och Jan van Ecyk. I arbetsområdet ska vi arbeta med parafras av ett konstverk, bildanalys samt träna olika begrepp. Men vi startar med arkitektur, den gotiska stilen och vår domkyrka i Uppsala.

Arbetsuppgift

1. Skissa med blyerts ditt fönster.

2. Färglägg fönstret med
tuschpennor.

3. Fyll i konturerna med svart
tuschpenna.

4. Klipp ut ditt fönster.

5. Montera på svart papper.

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg.

Förmågan att kombinera olika bildelement.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • utveckla idéer inom ämnesområdet genom att återanvända historiska bilder
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg
  • kan föra underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • presentera dina bilder och
  • ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Tema av Anders Norén