Erik Johansson

Erik Johansson är fotograf som skapar foton som ser verkliga ut men ändå är från fantasin, stilen kallar Eriks själv för fotorealistiskt och när han arbetar för att skapa en ny bild gör han det i tre steg. Först med hjälp av en vanlig skiss vartefter Erik samlar in material i form av olika foton från olika platser, för att slutligen arbeta med fotoredigering i datorn och kombinera olika bilder.

”Det låter enkelt, men en färdig bild kan bestå av upp till 150 lager. Och resultatet blir aldrig lyckat om grundmaterialet är fotograferat på fel sätt. Här ligger en stor del av hemligheten bakom Eriks bilder – han ser till att göra rätt från början.

– För att en bild ska uppfattas som realistisk är det viktigt med samma typ av ljus i alla delar. Det är också viktigt att perspektiven stämmer. Därför försöker jag fånga så mycket som möjligt av bilden redan när jag fotograferar.” (citat hämtat från https://www.kamerabild.se/artiklar/intervjuer/erik-johansson-om-retusch-viktigt-att-perspektiven-st-mmer)

 

 

Arbetsuppgift:

  1. Studera ert foto 
  2. Skapa ett blogginlägg
  3. Arbeta med bildanalys utifrån modellen

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Förmågan att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas.

Förmågan att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppen bildanalys.

Tema av Anders Norén