Jan van Eyck

Jan van Eyck levde 1390-1441 i Belgien. Han förfinade och utförde målningar med oljefärger. Han är känd för realistiska och klara stil samt många detaljer i sina målningar. Han målade fresker men målningen han är mest känd för är en dukmålning som heter Makarnas Arnolfinis trolovning.

Jan van Eyck

Arbetsuppgifter:

  1. Studera målningen tillsammans med din axelkamrat.
  2. Diskutera bildanalys frågorna och skriv ner era svar i ett blogginlägg.
  3. Vi sammanfattar lektionen med att alla arbetsgrupper lyfter något från sin bildanalys.

Bildanalys

Det är otrolig viktig kunskap att kunna tolka bilder, det vill säga förstå och tänka kring innehåll i bilder.  Vi ska träna på att tänka kring bilder med hjälp av en enkel bildanalys.

  1. Beskriv bilden, vad ser du? Hur är den uppbyggd? (denotationer): Vilka föremål och händelser ser du i bilden? Hur är bilden fotograferad eller målad: färg, ljus, bildvinkel, fokus/skärpa? Var fastnar du med blicken? Vilka substantiv och verb finns med?

 

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Förmågan att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas.

Förmågan att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppet bildanalys.

Tema av Anders Norén