5. Scratch

Nu ska vi föra in allt vårt arbete med konstverken i blockprogrammerings programmet Scratch. Vi ska starta med att redigera konstverken och välja sprite som ska presentera konstverket. Därefter ska vi skapa rörelse, text och ljud.

Manual Scratch

Arbetsuppgifter:

  1. Färglägg och anpassa bakgrunden. Använd pipett-verktyget när ni väljer färger.
  2. Välj sprite eller skapa en sprite.
  3. Skapa därefter rörelse, text och ljud. Ta hjälp av vår manual.

 

Förmågor vi tränar:

Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.

Förmågan att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.

Förmågan att kombinera olika bildelement.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

Samarbetsförmågan och att diskutera med er axelkamrat.

Förmågan att pröva och ompröva, förslå lösningar samt välja olika strategier.

Träna förmågorna som att dela upp och lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt samt arbeta strukturerat och kreativt.

 

Tema av Anders Norén