1. Konst runt omkring oss

Runt omkring oss finns konst i den offentliga miljön. Vi ska hjälpa varandra att se konsten!

Vi tar hjälp av Uppsala kommuns bilder och texter om offentlig konst.  

Arbetsuppgift:

  1. Studera ditt konstverk
  2. Ta reda på lite fakta om konstverket och konstnären.
  3. Svara på frågorna: Vad tycker du om med konstverket? Vad fastnar din blick på? Finns det något som du saknar med konstverket?
  4. Anteckna

 

Förmågor vi övar:

  • Förmågan kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • Förmågan att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
  • Förmågan att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  • Förmågan att se och ta del av visuell kultur där konst, arkitektur och miljöer ingår.

Tema av Anders Norén