3. Skiss av konstverket

Inför arbetet med att skapa ditt offentliga konstverk behöver vi göra en grovplanering i form av en skiss.

 

Arbetsuppgift:

  1. Skapa en enkel skiss om ditt konstverk
  2. Skissa en enkel karta där du tänker att ditt konstverk ska stå i Knivsta.

Förmågor vi övar:

  • Förmågan att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
  • Förmågan att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  • Förmågan att se och ta del av visuell kultur där konst, arkitektur och miljöer ingår.
  • Förmågan att utveckla sina idéer och förmågan att berätta om sin arbetsprocess.

Tema av Anders Norén