1. Barns liv

Vilka globala mål krävs för att alla barn ska ha ett bra liv?

Har alla barn det som du? Vad har andra barn i andra länder för levnadsvillkor? Vi ska bekanta oss med andra barn från andra länder genom att titta på bilder.

Bilderna är från sajten Globala målen och hemsidan: http://jamesmollison.com/books/where-children-sleep/

Arbetsuppgift:

 1. Arbeta två och två. Välj ut tre olika bilder.
 2. Titta på bilder och gissa var i världen de bor.
 3. Prata och jämför med hur vi lever här i Sverige.

Svara på frågorna:

 • Varför väljer ni de här tre bilderna?
 • Finns det något i bilderna som är likadant som i era sovrum?
 • Vad är den största skillnaden?
 • Vem är hen?
 • Vad drömmer hen på sitt rum?
 • Berätta om vad som krävs för att varje barn ska ha ett bra liv. Vilka globala mål blir då viktiga, skriv tre meningar på bloggen.

Fattigdomen i världen minskar. Fler går i skolan och har råd att köpa mat. Målet är att helt utrota den extrema fattigdomen till år 2030.

 • Arbeta två och två. Hur gamla är ni år 2030?
 • Hur tror ni barnen på bilderna har det då?
 • Hur kan vi göra världen mer rättvis?

Tema av Anders Norén