En lärresurs och elevblogg från bildsalen på Högåsskolan

6. Scratch bygga eget spel

Vi ska skapa spel utifrån Kodcentrums material. Välj att skapa Bugrace eller Rymdattack.

 

imageArbetsuppgift:

1.Välj spel och följ manualen.

2.Gör om spelet så att det passar er.

3.Presentera spelet för klassen och berätta hur ni har arbetat och vilka förädringar ni valt.

4. Ge varandra feedback vid presentationen i form av två stjärnor och en önskan.

Förmågor vi tränar:

Samarbetsförmågan och att diskutera samt presentera arbetet.

Förmågan att pröva och ompröva, förslå lösningar samt välja olika strategier.

Träna förmågorna som att dela upp och lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt samt arbeta strukturerat och kreativt.

 

Kommentera

Tema av Anders Norén