4. Analys av serier

Genom att studera andras serier kan vi få syn på viktiga detaljer. Nu ska du få arbeta tillsammans med en kamrat och leta och jämföra olika serier i serietidningar. Ni arbetar tillsammans men svarar på frågorna på var sitt arbetsblad. 

läser serierArbetsuppgift:

1. Välj en sida i en serietidning ni vill
studera.

2. Arbeta tillsammans men svara på
frågorna på varit arbetsblad.

3. Redovisa i mindre grupper vad ni
kommit fram till i analysen.

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att arbeta på ett undersökande sätt.

Förmågan att analysera bilders uttryck, innehåll och funktion.

Förmågan att samtala och samarbeta.

Förmågan att förstå hur bilder skapas och kan tolkas.

Förmågan att presentera sitt arbete.

 

Tema av Anders Norén