1. Skiss av tunnel book

Nu är det dags att skapa en skiss av dina tankar kring din tunnel book.

 

Arbetsuppgift:

  1. Skissa på din Tunnel book
  2. Beskriva vilka Globala mål som du tänker ilusterara i din tunnel book.

beskriv tunnel books

Förmågor vi tränar:

Förmågan att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker.

Förmågan att kombinera olika bildelement.

Förmågan att utveckla sina idéer.

Förmågan att berätta om sin arbetsprocess.

 

Tema av Anders Norén