Vi har fått en serie tidning och ska svar på frågor om serien.
Som typ:
Vilken typ av bildutsnitt är vanligast?
Eller:
Är bilderna lätta att förstå?
Från vår serie är svaren ,Det vanligaste bilden är hel bilder.
Eller ,Ja dom är lätta att förstå.
Vår tidning är en ”TIVOLI” tidning.