Vi ser en gamal man

vi ser en himmel

vi ser blixtar

vi ser hår

vi ser skägg

vi ser bärg

vi ser en  hand i botten av bilden

2. Bakgrunden är intressant. För att en av blixtarna ser ut att träffa ett slott liknande

3. Vi får inga känslor om bilden.

4. Vi tror att den är en kristen bild

vid tangenterna Chika och norgon.