Vi har fått välja 3 bilder vi vill göra bildanalyser om. 

Bilderna är från flera år sen.

Vårt tema är konst och självporträtt .

Vi har fått bilderna från National museumerna.

Vi har tittat på alla bilderna tillsammans.

Vi har pratat om projektet.

 

 

av: Adam ⚽️ Och Alwin