Förproduktion Digitalt berättande

Vad är en illustration?

imageEn illustration är en berättande och förklarande bild som förstärker budskapet i en text. Genom att studera utdrag ur kända barnböcker ska vi analysera och diskutera illustrationer. Utifrån de kunskaper du har ska du tillsammans med en kompis skapa skisser som passar till din berättelse.

 

Arbetsuppgift:

 1. Studera texten och diskutera med din axelkompis, -Vad skulle vara en passande illustration. Skriv ner era idéer.
 2.  Diskutera i bordsgrupper era olika idéer. Vad skulle passa bäst till texten och vad lyfter berättandet.
 3. Läs varandras berättelser i axelparen.
 4. Skapa med hjälp av varandra skisser till dina framtida illustrationer.

Förmågor vi övar:

 • Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.
 • Förmågan framställa och jämföra berättande bilder.
 • Förmågan att undersöka olika berättande bilder.
 • Förmågan att analysera bilders uttryck och innehåll.
 • Förmågan att samarbeta.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala tekniker och verktyg
 • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • presentera dina bilder och
 • ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Tema av Anders Norén