1. Illustrationer

imageUtifrån ditt fantasidjur som du skapa på textilslöjden och berättelsen du skapat på svenskalektionerna ska du  skapa fyra illustrationer som lyfter och uttrycket budskap  i din berättelse.

Arbetsuppgift:

  1. Skapa fyra bilder på A5 papper med hjälp av skisserna.
  2. Skissa med blyerts, färglägg och tuscha konturerna.

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.

Förmågan att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.

Förmågan att kombinera olika bildelement.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

 

 

Tema av Anders Norén