4.Konsten att övertyga, bildanalys

Bildanalys med rörlig bild utifrån Syftet är att eleverna ska få analysera en films budskap utifrån fem strategis.

Film 

1: https://www.youtube.com/watch?v=x4KvEmqOreE

2: https://www.youtube.com/watch?v=n40tm2P374w

3: https://www.youtube.com/watch?v=zVu9eawb1QY

Arbetsuppgift:

  1. Titta igenom er film.
  2. Stäng av ljudet och tota på filmen igen.
  3. Diskutera och svara på analysfrågorna.
  4. Delta i diskussionen om filmerna då vi gemensamt redovisar och tittar på alla tre

 

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Förmågan att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas.

Förmågan att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppen bildanalys.

Tema av Anders Norén