Datalogiskt tänkande II

I läroplanen står det i kap 2 att alla elever ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” För att uppnå de övergripande målen och riktlinjer i kapitel 1 och 2 i läroplanen behöver alla ämnen samarbeta mot målen.

Vi arbetar med internet och datalogiskt tänkande för att alla elever ska få bygga upp en förståelse för hur vårt digitala del av vårt samhälle är uppbyggt. Alla mjukvaror är konstruerade av människor som gjort val. Val som alla vi i samhället kan uppskatta men det kan också vara val vi ställer oss kritiska till. Att äga kunskaper om IT och tekniken gör att eleverna i kan ha en medvetenhet men också agera kritiskt till digital teknik.

Datalogiskt tänkande är att träna olika förmågor som att dela upp och lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt samt arbeta strukturerat och kreativt.

imageBedömming

Jag kommer att bedöma din förmåga att

  • att dokumentera arbetet med enkla algoritmer.
  • din förmåga att pröva och ompröva möjliga idéer och lösningar.
  • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • presentera dina bilder och
  • ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i arbetet.

Tema av Anders Norén