1. Algoritm

För att programmera en dator behöver du skriva instruktioner som är exakta och kommer i rätt ordning det vill säga dataprogram behöver instruktioner för att de ska fungera. För att lösa problem som vi vill att dataprogrammet ska utföra måste vi som programmerare lösa problemet steg för steg i form av en algoritm.

Algoritmspelet

Du behöver en tärning och en spelpjäs

  1. Kasta tärningen och ställ spelpjäsen på siffran du fick.
  2. Kasta tärningen igen, den siffran visar var du ska gå. Om du får samma siffra kastar du om
  3. Skriv ner vilka steg du tar på ditt rutiga papper.
  4. Byt papper med era kamrater och testa deras instruktioner

 

Arbetsuppgift:

  1. Spela algoritmspelet

 

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppen algoritm och programmering.

Förmågan att lösa problem.

Förmågan att kunna pröva och ompröva.

Förmågan att kunna välja olika strategier för att lösa problem.

Tema av Anders Norén