Design av glasögon

Ni får i uppdrag utifrån entreprenöriellt lärande att skapa och utveckla ett par glasögonbågar till en specifik målgrupp tex olika idrottsutövare som simmare, personer i olika yrken eller personer som behöver glasögon för att lyckas i sin vardag. Ni ska identifiera den målgrupp som glasögonen riktar sig till samt skissa upp idéerna på kommande design.

 

Arbetsuppgifter:

  1. Diskussioner om uppdraget och olika målgrupper
  2. Identifiera din målgrupp.
  3. Skissa på din planering.

Förmågor som vi övar:

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta för- slag till lösningar
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Tema av Anders Norén