Gotisk arkitektur

Den gotiska arkitekturen med dess banbrytande byggnadslösningar börjar användas i slutet av medeltiden. I arbetsområdet gotisk arkitektur kommer du få bekanta dig med dessa byggnads tekniska lösningar. Du kommer att få kunskap om olika begrepp som tillexempel mittskepp och korsribbsvalv. Du ska få undersöka hur kyrkorna såg ut innan gotiken fick sitt fäste och hur kyrkorna ser ut i gotisk stil och arkitektur. Du kommer även att få bekanta dig med kända kyrkmålningar och konstnärer.

Bedömning/kunskapskrav 

Projektet gotisk arkitektur bedöms på vilket sätt 

  • du arbetar och utvecklar arbetssättet i de olika studierna
  • du skapar med hjälp av olika tekniker din slutproduktion
  • du använder gotikens olika byggnadstekniska begrepp i din slutproduktion
  • du reflekterar skriftligt och muntligt efter studiebesöken
  • du presenterar din slutproduktion
  • du ger feedback till dina kurskamraters slutproduktioner


Tema av Anders Norén