Konst medeltiden

I arbetsområdet Konst medeltiden ska vi bekanta oss med och studera arkitektur och konst under medeltiden. Vi startar med den gotiska arkitekturen för att sedan bekanta oss med konstnärer så som Leonardo da Vinci, Michelangelo och Jan van Ecyk. I arbetsområdet ska vi arbeta med parafras av ett konstverk, bildanalys samt träna olika begrepp.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • utveckla idéer inom ämnesområdet genom att återanvända historiska bilder
  • skapa bilder med digitala tekniker och verktyg
  • kan föra underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • presentera dina bilder och
  • ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Tema av Anders Norén