2. Michelangelo

Michelangelo levde i Italien 1475-1564. Han arbetade som skulptör, målare, arkitekt och poet. Han uppskattade mest att skapa skulpturer. Ett av hans mest kända skulpturer är David och den skulpturen är 5.17 meter hög i vit marmor. Michelangelo fick i uppdrag av Påven att smycka hela taket med fresker ur den bibliska historierna i Sixtinska kapellet i Vatikanen 1508.

Bilden är från Flickr.com

Arbetsuppgifter:

  1. Studera målningen takmålningen Adams skapelse från Sixtinska kapellet tillsammans med din axelkamrat.
  2. Diskutera bildanalys frågorna och skriv ner era svar i ett blogginlägg.
  3. Vi sammanfattar lektionen med att alla arbetsgrupper lyfter något från sin bildanalys.

Bildanalys

Det är otrolig viktig kunskap att kunna tolka bilder, det vill säga förstå och tänka kring innehåll i bilder.  Vi tolkar bilder varje dag i vår vardag. Vi ska träna på att tänka kring bilder med hjälp av en enkel bildanalys.

  1. Beskriv bilden, vad ser du? (denotationer): Vilka föremål och händelser ser du i bilden? Hur är bilden fotograferad eller målad: färg, ljus, bildvinkel, fokus/skärpa? Var fastnar du med blicken? Vilka substantiv och verb finns med?
  2. Bildens syfte och sammanhang, (konnotationer): Vad tycker du gör bilden intressant? Beskriv bilden med hjälp av adjektiv?
  3. Vad tycker du? (privata associationer): Vilka tankar och känslor får du när du ser bilden? Vad kommer du att tänka på? Något minne? Något du blir nyfiken på?
  4. Sammanhang/Kontext: Vilken är bildens syfte tror du? Varför ser den ut som den gör? Vilken funktion fyller den?

https://www.360cities.net/embed_iframe/sistine-chapel-vatican-city-rome
sistine chapel. vatican city

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Förmågan att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas.

Förmågan att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppet bildanalys.

Tema av Anders Norén