Kurbits målning

Kurbits är en dekorativ målarform från landskapet Dalarna. Målningsformen påminner om allmogemåleri som finns i andra landskap i Sverige, i Uppland fanns tuplanmålerier. Namnet Kurbits kommer från det latinska ordet cucurbita som betyder pumpa.

Dalahästens färggranna mönster krusningen är en förenklad form av kurbitsmålning.

Tema av Anders Norén