1. Bildanalys och fakta om konstnär

Vi startar med att dela ut alla målningar som eleverna önskat och sen fått genom lottning. Vi arbetar sen i axelkamrater med de olika bilderna.

 

Arbetsuppgifter:

  1. Studera er målning tillsammans med din axelkamrat.
  2. Diskutera bildanalys frågorna och skriv ner era svar i ett blogginlägg.
  3. Vi sammanfattar lektionen med att alla arbetsgrupper lyfter något från sin bildanalys.

Bildanalys

Det är otrolig viktig kunskap att kunna tolka bilder, det vill säga förstå och tänka kring innehåll i bilderna och vi tolkar bilder otroligt snabbt i vår vardag. Vi ska träna på att tänka kring bilder med hjälp av en enkel bildanalys.

  1. Beskriv bilden, vad ser du? (denotationer): Vilka förmäl och händelser ser du i bilden? Hur är bilden fotograferad eller målad: färg, ljus, bildvinkel, fokus/skärpa? Var fastnar du med blicken? Vilka substantiv och verb finns med?
  2. Bildens syfte och sammanhang, (konnotationer): Vad tycker du gör bilden intressant? Beskriv bilden med hjälp av adjektiv?
  3. Vad tycker du? (privata associationer): Vilka tankar och känslor får du när du ser bilden? Vad kommer du att tänka på? Något minne?Något du blir nyfiken på?
  4. Sammanhang/Kontext: Vilken är bildens syfte tror du? Varför ser den ut som den gör? Vilken funktion fyller den?

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Förmågan att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas.

Förmågan att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppen bildanalys.

Tema av Anders Norén