2. Presentation av bildanalyser och vidare arbete med bildanalyser

Vi redovisar för varandra vårt arbete med bildanalyserna av konstverken. Vi ger varandra feedback med hjälp av två stjärnor och en önskan. Efter redovisningen arbetar vi vidare med vårt material och ändrar det vi behöver efter feedbacken så att analysen blir ytterligare lite bättre.

Arbetsuppgifter:

  1. Presentera er bildanalys för era klasskamrater.
  2. Ge feedback på andras arbeten med hjälp av två stjärnor och en önskan.
  3. Arbeta vidare med den egna bildanalysen med hjälp av klasskamraternas feedback.

Förmågor som vi övar:

Förmågan att presentera ert arbete och att ge feedback på andras arbete.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

Förmågan att samarbeta.

 

Tema av Anders Norén