3. Bildanalys och fakta om konstnären fortsättning

Efter förra lektionens presentationer av konstverken ska vi nu arbeta vidare med bildanalysen och fakta om konstnären. Fundera igenom den feedback ni fick av era klasskamrater vid pressnationen och utveckla bildanalysen utifrån feedbacken men också utifrån de kunskaper ni fick av varandra vid presentationerna.

 

Arbetsuppgift:

  1. Kopiera er text från tidigare inlägg och klistra in i ett nytt inlägg.
  2. Bearbeta bildanalysen utifrån feedback
  3. Ta reda på fakta om konstnären. Vad heter konstnären och när levde hen? Vad heter målningen och finns det någon historia kring målningen? Finns det något som ni tycker är viktigt för andra att veta om konstnären?
  4. Skriv in fakta som ni tycker är viktigt att veta om konstnären i ert inlägg.
  5. Infoga ert konstverk som utvald bild i inlägget.

 

Förmågor vi tränar:

Förmågan att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Förmågan att utveckla kunskaper om hur bilder skapas och tolkas.

Förmågan att göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Förmågan att

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppet bildanalys.

Förmågan att formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder arbetet framåt.

Förmågan att ge omdömen om arbetsprocessen.

Tema av Anders Norén