4. Manus till Scratch

Under dagens lektion ska vi skapa ett ”manus” till konstverket. När man ska göra en film börjar förberedelserna oftast med ett manus. Filmmanus eller som det egentligen heter filmmanuskript är planering av själva filmen. Vi ska skapa ett manus till vår berättelse om konstverket i  Scratch för att vara väl förberedda på att skapa animation och presentation av våra konstverk. Ni behöver inte teckna noggranna bilder utan bara sätta kryss var avatarer ska vara i bilden och skriva ner vad avatarer ska säga.

 

 

Arbetsuppgifter:

  1. Plocka upp ert inlägg om konstverket som ni senast skrev. Läs igenom och diskutera hur ni vill presentera konstverket.
  2. Titta på konstverket och planera var den framtida avatar ska starta i presentationen och var den går vid nästa del av presentationen.
  3. Skriver ner vad de ska säga och i vilken ordning detta ska ske.

 

Förmågor vi tränar:

Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.

Förmågan att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.

Förmågan att kombinera olika bildelement.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

Förmågan att samarbeta.

Tema av Anders Norén