Bilder som skapar likes

Vi möter många bilder i sociala medier. Olika bilder får olika många likes… Hur kan man skapa en bild som får många likes och vad innehåller den?

Arbetsuppgift:

  1. Diskutera med din axelkompis Vad innehåller en bild som genererar många likes?
  2. Fotografera och redigera er bild.
  3. Ladda upp bilden på bloggen.
  4. Vi redovisar bilderna för varandra

Förmågor vi övar:

Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.

Förmågan att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.

Förmågan att kombinera olika bildelement.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

 

Tema av Anders Norén