Förproduktion offentlig konst

Offentlig konst vad är det? Var ser vi offentlig konst?

 

Vi studerar 6 verk av offentlig konst från Uppsala kommun och från Knivsta kommun. 

Var har vi sett konstverken? Varför är de placerade just där? Vem beslutar om konstverken? Upphovrätt?

Vi tittar på en film om konstverket Child carring wings av Kutte Wester 2015

 

Arbetsuppgift:

  1. Titta på bilder,
  2. Diskutera med din axelkompis: Vad är det för något? Har du sett den förut och i så fall vart finns den?
  3. Vi sammanfattar gemensamt

 

Förmågor vi övar:

  • Förmågan kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • Förmågan att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
  • Förmågan att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  • Förmågan att se och ta del av visuell kultur där konst, arkitektur och miljöer ingår.

    .

 

 

Tema av Anders Norén