Slutproduktion i Scratch

Nu ska äntligen dikterna få liv i Scratch.

Arbetsuppgift:

  1. Skapa en animation som presenterar dikten med text, ljud eller kanske både och.
  2. Animera miljön

Förmågor vi övar:

Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.

Förmågan att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.

Förmågan att kombinera olika bildelement.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

Samarbetsförmågan och att diskutera med er axelkamrat.

Förmågan att pröva och ompröva, förslå lösningar samt välja olika strategier.

Träna förmågorna som att dela upp och lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt samt arbeta strukturerat och kreativt.

Tema av Anders Norén