1. Blue-bot uppdrag kortspel

Vi ska bekanta oss med begreppet algoritm och att skriva kod/programmera in kod i Blue-Bot med hjälp av pilar.IMG_1173

Powerpoint om Blue-Bot

Arbetsuppgift:

1. Blandar korten och lägger ut dem i     slump- mässig följd.

2. Skriv ner följden på papper.

3. Läs upp korten i följd medan en av er programmerar Blue-Bot efter instruktionen.

4. Starta Blue-Bot och följ dess rörelser för att kontrollera om ni programmerat efter korten.

5. Utvärdera arbetet.

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppen algoritm och programmering.

Förmågan att lösa problem.

Förmågan att kunna pröva och ompröva.

Förmågan att kunna välja olika strategier för att lösa problem.

Tema av Anders Norén