1. Pratbubblor

Alla serietecknare använder sig av olika typer av pratbubblor. Du ska nu få bekanta dig med de olika sorterna. Arbeta i grupp och leta er fram tillsammans i serietidningarna. Vi avslutar studien med att redovisa för varandra vilka bubblor vi hittat.

läser serier

Arbetsuppgift:

1. Studera olika serietidningar och leta efter
olika sorters bubblor.

2. Rita upp de bubblor ni hittar på ett stort A3 papper och skriv i bubblan vad ni tror att den heter och vad den används till.

3. Redovisa inför gruppen vad ni har hittat.

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.

Förmågan att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg.

Förmågan att presentera ditt arbete.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

Tema av Anders Norén