Slutproduktion

Nu ska du få måla en serie. Nu ska du använda dig av alla dina kunskaper om pratbubblor, textning och handling. Försök att få med så många olika bildutsnitt och perspektiv du kan. I bilduppgiften får du välja tekniker och material.

Arbetsuppgift:

tecknar serie1. Skissa löst eller starta med att måla din
serie på ett vitt A3 papper.

2. Färglägg med akvarellpennor, färgpennor
eller tempra.

3. Fyll i konturerna med svart tusch.

 

serierutaFörmågor som vi tränar:

Förmågan att framställa berättande bilder med hantverksmässiga tekniker.

Förmågan att kombinera olika bildelement.

Förmågan att utveckla sina idéer och förmågan att berätta om sin arbetsprocess.

Förmågan att presentera sitt arbete.

Tema av Anders Norén