2. Loop

Alla datorer är otroligt bra på att göra saker om och om igen och det kan du göra med hjälp av kod. En loop är ett sätt att få programmet att upprepa något. Kommer ni ihåg spelet Fånga katten?  Katten fick en kod som gjorde att den rörde sig runt runt på spelplanen utan att stanna. Då skrev vi en loop.

Vi använder loopar i vår vardag till exempel när du borstar tänderna. Då utför du samma rörelse om och om igen tills du borstat alla tänderna, eller när du tränar någon idrott där du repeterar rörelser som till exempel 10 armhävningar. En loop används för att korta ner koden och för att markera vad som ska repeteras i koden använder många programmeringsspråk krullparenteser eller som de också kallas måsvingar {  }. Se koden i Python på bilden.

Presentation av loop

 

Arbetsuppgift:

  1. skapa två loopar med hjälp av pilkorten och skriv ner dem på papper.
  2. testa era algoritmer på Blue-bot
  3. byt kod med bordsgrannen

Exit fråga: Vad är en loop?

 

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att diskutera och samarbeta.

Förmågan att förstå innebörden i begreppen algoritm, loop och måsvinge.

Förmågan att lösa problem.

Förmågan att kunna pröva och ompröva.

Förmågan att kunna välja olika strategier för att lösa problem.

 

Tema av Anders Norén