4. Parafras…medeltiden

Vi ska arbeta med att skapa parafraser till de tre konstverken Mona Lisa, Adams skapelse och Makarna Arnolfinis trolovning som vi studerat med bildanalyser.

Parafras är en vidareutveckling eller imitation av ett konstverk. Ett konstverk där man i fri form behandlar eller varierar ett av någon annan redan utfört verk. Parafras är ett ord från grekiskan och ordet betyder omskrivning.

Ni ska utgå från och återskapa konstverket så att alla känner igen och kan se och känna igen den ursprungliga målningen.  Arbetsuppgiften är digital och till er hjälp finns rekvisita och kamera.

Arbetsuppgift:

  1. Välj konstverk med din axelkamrat och fundera och diskutera hur ni kan förändra originalbilden för att skapa er parafras, miljön, stämningen,tidsepoken, årstiden, genrer, känslorna hos personerna.
  2. Fotografera och var noga med deltajet i fotot.
  3. Vi studerar våra foton och ger feedback i form av två stjärnor och en önskan.

Förmågor som vi övar:
Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.

Förmågan att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.

Förmågan att kombinera olika bildelement.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

 

Tema av Anders Norén