Förproduktion Serier

skiss serier

Arbetsuppgift:

1. Måla en serie som du minns det i
minnet eller som finns i din fantasi.

2. Använd färdigt arbetsblad till din
serie.

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.

Förmågan att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.

Förmågan att kombinera olika bildelement.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med digitala tekniker och verktyg
  • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • presentera dina bilder och
  • ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Tema av Anders Norén