2. Textilindustrins påverkan på klimatet

Vi ska studera och diskutera textilindustrins påverkan på klimatet och hållbar konsumtion. År 2025 ska merparten av alla textiler återvinnas enligt EU och svensklagstiftning. Hur ser vi på fast fashion, vår konsumtion och textilindustrin och hur hänger de ihop med de Globala målen.

 

Vi ska titta på tre klipp från Svt

Aralsjön den fjärde största sjön i världen som idag är en av våra största naturkatastrofer.

https://www.svtplay.se/klipp/22674290/bomullsodlingar-fick-en-av-varldens-storsta-sjoar-att-forsvinna

Kan man rädda Aralsjön?

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varldens-fjarde-storsta-sjo-kan-raddas-fran-uttorkning

Hur tror vi modet ser ut i framtiden? Vi tar hjälp av programmet Rapport från 2050 med Erik Haag och Lotta Lundgren. Vi ser från 5.20 ca 5 min av programmet….

https://www.svtplay.se/video/25141886/rapport-fran-2050/rapport-fran-2050-boende?start=auto

 

Arbetsuppgift:

  1. Vi ser tillsammans klippen.
  2. Vi micro-pratar och summerar tankar i stor grupp.
  3. Vi funderar över framtiden och hållbar utveckling kopplat till Globala målen.

 

Förmågor vi övar:

  • få kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  • få kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

 

Tema av Anders Norén