1. Måla steg för steg

Vi tränar att skissa och målar tillsammans den kanske mest kända Pokémon Pikachu. Vi följer tillsammans steg för steg instruktioner. Vi studerar också filmer där andra målar Pokémons.

https://www.artforkidshub.com/tag/pokemon/

Arbetsuppgift:

  1. Skissa med hjälp av steg för steg instruktioner valfri Pokémon.

Förmågor som vi tränar:

Förmågan att kommunicera med bilder och uttrycka budskap.

Förmågan att skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg.

Förmågan att formulera och välja ett handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

Tema av Anders Norén