Serier

En tecknad serie är en följd av bilder med eller utan text som berättar en historia. Tecknade serier är en konstform som kombinerar narrativt berättande och bildberättande, alltså en blandning av litteratur och konst. Den första serien kom ut i slutet av 1800-talet men det var som serietidning serier slog igenom i mitten av 1900-talet.

I arbetsområdet serier kommer du att få bekanta dig med seriers särdrag och uppbyggnad. Du kommer få kunskap om olika begrepp som till exempel bildutsnitt och pratbubblor. Du ska få undersöka hur serier ser ut i olika tidningar och träna på textning. Du kommer även att få prova på att måla manga.

Syftet med arbetsområdet serier är att utveckla förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap  och skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg. Lgr11

Jag kommer att bedöma din förmåga att

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • skapa bilder med hantverksmäaaiga tekniker och verktyg.
  • formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • presentera dina bilder.
  • ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Tema av Anders Norén