Vi har tittat på en film.

Vi har pratat om creative Commons.

Av Maja och Sebastian

 

 

imageJeff Kubina, shark, Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)